Privacybeleid

1. United People NL besteedt extra aandacht aan het beschermen van uw privacy. 2. Dit privacybeleid regelt welke persoonlijke gegevens we van u verzamelen en hoe we deze gebruiken. a) forms that you fill out both in writing form and via our website: www.utdpeople.nl b) the content you send to us via e-mail as well as from social networks, c) through Cookie files (so-called “cookies”). 3. De controller van uw door ons verwerkte persoonlijke gegevens is www.utdpeople.nl . We verwerven de bovenstaande informatie voornamelijk om diensten aan te bieden die bestaan ​​uit het vinden van de juiste mensen voor de juiste baan, en omgekeerd, met name om: a) Om de juiste mensen op de juiste manier aan te passen aan de juiste baan en vice versa, b) Uw vragen te beantwoorden, c) Wij sturen u interessante informatie, e.g. bijvoorbeeld vacatures, profielen van sollicitanten, nieuwsbrieven, d) Wij maken en verbeteren de inhoud die u wordt aangeboden via onze website, sociale netwerken en systemen. 4. In formulieren die u schriftelijk of via onze website invult, evenals de inhoud die u ons via e-mail en vanuit uw sociale netwerk stuurt, verstrekt u ons persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van wervingsprocessen, in het bijzonder uw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en andere persoonlijke gegevens in wervingsdocumenten. 5. Persoonlijke gegevens die door u worden verstrekt, worden verwerkt overeenkomstig artikel 6, lid 1, (a) en in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (algemene verordening gegevensbescherming). 6. In gevallen die verband houden met uw persoonlijke gegevens zult u contact opnemen met de toezichthouder voor gegevensbescherming, e-mailadres: [email protected] 7. Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens, vermeld in punt 5 hierboven, is vrijwillig maar noodzakelijk voor het leveren van diensten waarbij het gaat om het vinden van de juiste mensen voor de juiste baan en omgekeerd. Het gevolg van het niet verstrekken van uw persoonlijke gegevens kan met name zijn dat u uw aanvraag niet in aanmerking komt tijdens het wervingsproces. 8. Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij voorafgaande toestemming is gegeven, behoudens de paragrafen 10. en 11. hieronder. 9. De in formulieren verstrekte gegevens kunnen worden doorgestuurd naar derde partijen die technisch bepaalde diensten verlenen. Deze derden verwerken de gegevens in overeenstemming met onze instructies en het Privacybeleid met alle geschikte middelen om de vertrouwelijkheid en informatiebeveiliging te beschermen. 10. We delen uw persoonlijke gegevens alleen in gevallen waarin de verplichting of mogelijkheid om ze openbaar te maken, afkomstig is van relevante regelgeving of bindende beslissingen van de autoriteiten. We delen persoonlijke gegevens, in het bijzonder op verzoek van overheidsinstanties, om fraude op te sporen en te voorkomen, of anderszins wettelijk verplicht of toegestaan. 11. De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden door ons bewaard tot het einde van het wervingsproces in verband waarmee uw gegevens zijn verstrekt of voor een andere periode die in de formulieren wordt vermeld. 12. Uw persoonlijke gegevens zullen niet aan enig derde land worden verstrekt. 13. U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, deze te corrigeren, te wissen of te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan 14. . U hebt het recht om op elk gewenst moment uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken. De intrekking heeft geen invloed op de wettelijke verwerking die we hebben gedaan op basis van toestemming voorafgaand aan de intrekking 15. U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens die op de website zijn opgeslagen te exporteren utdpeople.nl 16. . Het is in ons belang om van u eventuele bezwaren en twijfels te horen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in onze dienst. We zullen alle vragen zonder onnodige vertraging beantwoorden. U hebt het recht om in deze kwestie een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. 17. Uw persoonlijke gegevens kunnen geautomatiseerd worden verwerkt met behulp van elektronische wervingsmethoden zonder menselijke tussenkomst. Het gevolg van een dergelijke verwerking kan de automatische afwijzing van de aanvraag zijn. 18. Wij zorgen voor de veiligheid van uw persoonlijke gegevens. We verwerken ze op een manier die de juiste veiligheid en vertrouwelijkheid garandeert, inclusief bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot hen en tot apparaten die worden gebruikt om ze te verwerken, evenals tegen ongeoorloofd gebruik van dergelijke gegevens en apparaten. In het geval van een inbreuk op de persoonlijke gegevens melden wij dat feit zonder onnodige vertraging aan een toezichthoudende autoriteit. 19. Om uw rechten uit te oefenen, dient u een verzoek in te dienen op het e-mailadres: [email protected] . Houd er rekening mee dat we u eerst moeten identificeren voordat de bevoegdheden worden uitgevoerd. 20. We gebruiken Cookie-bestanden (cookies) op onze website. 21. Cookiebestanden (zogenaamde "cookies") zijn computergegevens, voornamelijk tekstbestanden, die zijn opgeslagen in eindapparaten van de websitegebruiker en die bedoeld zijn voor gebruik met de pagina's van de webservice. Cookies bevatten meestal de naam van een website waar ze vandaan komen, hun opslagtijd op eindapparaten en een uniek nummer. 22. United People NL plaatst cookies in de eindapparatuur van websitegebruikers en heeft er directe toegang toe. 23. Cookies worden met name gebruikt voor de volgende doeleinden: a) het creëren van statistieken die helpen begrijpen hoe websitegebruikers webpagina's gebruiken, wat kan leiden tot verbetering van de structuur en de inhoud ervan; b) Het bepalen van het gebruikersprofiel om advertentiemateriaal te weergeven. 24. De website gebruikt hoofdzakelijk twee basistypen cookies: sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies zijn tijdelijke bestanden die worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker tot ze worden uitgezet, de website verlaten of de software uitschakelen (webbrowser). Persistente cookies worden opgeslagen in het eindapparaat van de gebruiker gedurende een gespecificeerde tijd die is bepaald in cookie-parameters of totdat de gebruiker ze verwijdert. 25. Software voor het browsen op websites (een browser) staat standaard standaard het opslaan van cookies op eindapparaten van gebruikers toe. Websitegebruikers kunnen deze instellingen wijzigen. De webbrowser laat het verwijderen van cookies toe. Het is ook mogelijk om cookies automatisch te blokkeren. Details over hoe u dit kunt doen, vindt u in de help-sectie of in de documentatie van de browser. 26. Beperkingen op het gebruik van cookies kunnen enkele functies beïnvloeden die beschikbaar zijn op de webpagina's. 27. Van tijd tot tijd wijzigen we dit privacybeleid. We willen echter benadrukken dat uw rechten onder dit privacybeleid niet zullen worden beperkt zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Als de wijzigingen van wezenlijk belang zijn, melden we dat via e-mail.